shatti

6 tekstów – auto­rem jest shat­ti.

Spot­ka­nie z Weną przy­pomi­na seks. Przychodzi, pod­nieca do gra­nic wyt­rzy­małości, aż wyk­rztu­sisz z siebie wszys­tko, co masz w środ­ku, poz­wo­li trwać w ek­sta­zie i da­je długi odpoczynek. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 kwietnia 2012, 21:24

Marze­nia są na wy­ciągnięcie ręki, wiesz? Pew­nie wiesz, ale mi­mo to i tak da­lej będę słyszała Twój krzyk: "przyjdź!", za­miast "poczekaj!" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 stycznia 2012, 00:16

Jes­teś obok... nap­rawdę obok... i... i... Kur­czę, to trochę... trochę jak POL­SAT ze stwier­dze­niem "nie jes­teś sam"... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 stycznia 2012, 01:29

Praw­da jest ta­ka, że można żyć pełnią życia, ale i tak się by­tuje, jeśli nie ma w tym życiu celu.
A [wiesz dlacze­go?] wiesz, ja­ki jest praw­dzi­wy [pier­wotny?] sens każde­go stworzenia...?
Nie? Mi się wy­daje, że to zwykła ak­ceptac­ja przez oso­by, które chce­my, żeby nas kochały, bo my coś do nich czujemy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 grudnia 2011, 22:01

By­cie nas­to­latką jest trudne...
naprawdę...
Zaw­sze [jes­tem] za sta­ra na dzieciństwo
al­bo za młoda na starość... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 grudnia 2011, 15:20

Symfonia śmierci (64)

Prolog.

Sie­działam tam i pat­rzyłam. Po po­liczkach spływały mi łzy, a ja sie­działam i pat­rzyłam. Nie mogłam wy­dobyć z siebie ani słowa. A na­wet gdy­bym mogła - co z tego? [...] — czytaj całość

opowiadanie • 22 grudnia 2011, 20:29
shatti

Ot, takie małe stworzonko, odrobinę pragnące innej codzienności, trochę się wybić, trochę poczytać. To gdzie mój lizak?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

shatti

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność